Füsioteraapia kodus. Füsioteraapia eesmärk- kliendi funktsionaalse ja motoorse võimekuse taastamine, säilitamine, arendamine kliendi iseseisvuse ja parema elukvaliteedi tagamiseks.
Kodufüsioteraapia sobib:
- traumade ja kirurgiliste sekkumiste korral
- enne ja pärast liigeste asendamist
- neuroloogiliste haigustel ja kahjustustel
- liigesvalu ja piiratuse, lihasjõudluse ja võimekuse languse korral.
- liikumisega, koordinatsiooniga ja tasakaaluga seotud raskuste korral
Kodu füsioteraapia sobib klientidele, kes ei saa külastada taastusravi asutusi või soovib kohtuda füsioterapeudiga kliendile tuttavas keskkonnas. Mugav ka klientidele, kes soovib konsultatsiooni kodukeskkonna paremaks kohandamiseks.
Esimesel visiidil toimub kliendi seisundi ja funktsionaalsuse hinnang, püstitakse koos kliendiga või tema lähendastega teraapia eesmärke ning koostatakse individuaalne teraapia plaan. Olen diplomeeritud füsioterapeut töökogemusega taastusravis, kirurgi ja pulmonoloogias, ambulatoorsetes osakondades.Физиотерапии на дому у клиента. Цель физиотерапии - восстановление, поддержание и развитие функциональных и двигательных способностей клиента для обретения самостоятельности в каждодневных задачах и улучшения его качества жизни. Домашняя физиотерапия подходит:
- при травмах и хирургических вмешательствах
- до и после протезирования суставов
- при неврологических заболеваниях и нарушениях
- при болях и ограничениях в суставах, снижение мышечной силы и выносливости
- при трудностях связанных с движением, координацией и равновесием

Домашняя физиотерапия может помочь в ситуации,когда клиент не может посещать реабилитационные учреждения или хочет заниматься в привычном и удобной для клиента обстановке, а так же нуждается в консультации по обустройству домашнего пространства.
При первом визите происходит оценка состояния и функциональности клиента, ставиться вместе с пациентом цель терапии и составляется индивидуальный реабилитационный план. Являюсь дипломированным физиотерапевтом с опытом работы в реабилитационном отделении, отделении хирургии и пульмонологии, а также амбулаторно.
Edward Juhkam
37255676745
Tallinn
email

Опубликовано: 05.04.2023

Kodufüsioteraapia Tallinnas/Физиотерапия на дому в Таллинне